Marktanalyse & klantinzicht

Als ambitieuze zorgorganisatie wilt u groeien. Maar wat is de beste strategie? Wat zijn de trends en kansen in uw markt en de behoeften van uw patiënten en verwijzers?

Marktanalyse fundeert strategie met keuzes in portfolio en regio

Marketing begint met strategie: bepalen wat je voor wie doet, en de behoefte die je daarmee vervult. Om gefundeerd te kunnen kiezen welke zorg je aan wie en waar gaat bieden, is het handig inzicht om te hebben in de markt, ontwikkelingen en kansen. Spring marketing kan dit speciaal voor uw zorgorganisatie onderzoeken. Zo weet u aan wie en waar u uw zorg het beste kan aanbieden, nu en in de toekomst. Een marktanalyse bestaat vaak uit:

 • Huidige zorgportfolio en patiëntenpopulatie
 • Prevalentie en trends van de relevante aandoeningen
 • Marktomvang en -ontwikkelingen
 • Inzicht in uw marktaandeel
 • Analyse concurrentie en imago
 • Kansen en advies positionering, zorgportfolio en regio

Op basis van deze analyse kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt in zorgaanbod en verzorgingsgebied, de grondlegger voor uw marketingstrategie.

Klantinzicht voor optimale aansluiting bij klantwensen

Om de strategie met het gekozen zorgaanbod in het bepaalde gebied optimaal aan te laten aansluiten op de behoefte van potentiële klanten en hun verwijzers is het raadzaam deze te onderzoeken. Het gaat hierbij om te komen achter drijfveren en impliciete behoeften, te weten wat expliciete wensen en eisen zijn en om de ‘taal’ van de klanten te leren kennen en spreken. We gebruiken het effectieve Zorgmentality model van Motivaction vaak als basis voor de doelgroepbeschrijving en segmentatie, ook bij het ontwikkelen van content. Spring marketing heeft veel ervaring met het uitvoeren van klantonderzoek en het in beeld brengen van een helder klantinzicht (consumer insight).

Een effectieve manier om je ‘consumer insight’ of klantinzicht te beschrijven is de volgende:

Ik doe/heb/ben SITUATIE

Maar PROBLEEM

Was er maar OPLOSSING

Voorbeeld: Ik ben net begonnen aan een nieuwe baan. Maar ik kan het werk niet aan, en ik ben bang voor een burn-out. Als ik naar een psycholoog ga lijk ik wel gek, moet ik alles over vroeger gaan vertellen en ik heb bij anderen gezien dat zo’n behandeling heel lang duurt. Was er maar iemand die mij snel kan helpen om mijn werk aan te kunnen.

Hiervoor kunnen de volgende stappen worden genomen:

 • Doelgroep segmentatie en selectie
 • Klantreis van huidige en potentiële patiënten (customer journey met touchpoints)
 • Inventarisatie van klantervaringen en bestaand klantonderzoek
 • Onderzoek zoals fora en social media
 • Focusgroepen en interviews met klanten
 • Focusgroepen, bezoeken of interviews met verwijzers
 • Formuleren klantinzicht
 • Maken van persona’s
Persona

De marketingstrategie wordt verrijkt met het klantinzicht als basis voor de positionering met een pakkende propositie en een effectief marketingplan.

Ook een gefundeerde marktanalyse en klantinzicht voor uw organisatie?