Privacyverklaring

Spring zorgmarketing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten Spring zorgmarketing en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Spring zorgmarketing, ook bekend onder de merknaam Spring marketing, verstrekt.

Spring zorgmarketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Spring zorgmarketing deze gegevens verwerkt

Spring zorgmarketing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Spring zorgmarketing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Spring zorgmarketing gegevens bewaart

Spring zorgmarketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw gegevens delen met derden

Spring zorgmarketing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van het websitebezoek

Op de website van Spring zorgmarketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Spring zorgmarketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Spring zorgmarketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Spring zorgmarketing bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Spring zorgmarketing te kunnen verstrekken. Spring zorgmarketing heeft Google geen toestemming gegeven om via Spring zorgmarketing verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Adverteren

Spring zorgmarketing maakt gebruik van de diensten van Bol.com en Managementboek.nl om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaan onze partners enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Wilt u hier meer over weten, bekijk dan de privacyverklaring van Bol.com en Managementboek.nl.

Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op onze website aan het systeem van Bol.com en Managementboek.nl doorgeven. Deze transactiedata blijft in ons bezit en zal niet door derden gebruikt worden. Voor de opslag en het bewerken van deze transactiedata is een bewerkersovereenkomst met Bol.com en Managementboek.nl gesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@springmarketing.nl.  Spring zorgmarketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Spring zorgmarketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Spring zorgmarketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.springmarketing.nl is een website van Spring zorgmarketing. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Spring zorgmarketing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Spring zorgmarketing op via info@springmarketing.nl. Ook kunt u te allen tijde bij de Autoriteit Persoonsgegevens uw eventuele klacht melden.

Spring zorgmarketing is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Ruilstraat 68, 3023 XW Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 704 17 393

Telefoon: 06 29 14 20 00
E-mailadres: info@springmarketing.nl