Propositie & marketingplan

U weet wat u wil, maar hoe positioneert uw organisatie zich herkenbaar onderscheidend? Welke activiteiten leveren u de beste resultaten op, die bovendien passen binnen het beschikbare budget?

Heldere positionering met pakkende propositie trekt en bindt klanten

Om uw organisatie steviger in de markt te positioneren is een heldere identiteit nodig, de basis voor effectieve marketing en communicatie. Het is belangrijk de doelgroepen duidelijk te maken waarom uw zorgorganisatie er is, wat u voor ze doet en waarom dit beter is dan alternatieven. Spring marketing kan uw propositie maken of optimaliseren aan de hand van de brandkey. Basis voor de propositie vormen de visie, missie, strategie, cultuur, concurrentie, doelgroep en klantinzicht. Op basis hiervan worden de volgende onderdelen verder uitgewerkt:

  • Voordelen (unique selling points (USP’s))
  • Waarden (values)
  • Bewijs (reasons to believe (RtB’s))
  • Verschil (discriminator)
  • Essentie (essence: slogan)

Effectief marketingplan geeft richting aan marketingactiviteiten

Op basis van de een marktanalyse en propositie kan Spring marketing een effectief marketingplan maken. Hierin komen de activiteiten uit dit plan te staan die u met uw organisatie wil gaan uitvoeren. Deze worden verder uitgewerkt met een doelstelling, meting, eigenaar, actuele status en ambitie. Zo kan bijgehouden worden of de activiteiten het gewenste effect hebben, en waar nodig worden bijgestuurd. Een marketingplan kan ook nog verder worden vertaald in een contentstrategie, plan en kalender. Zo zet je je kanalen en mensen optimaal in.

Marketingplan - voorbeeld

Ook een propositie of marketingplan voor uw organisatie?