Klantcase: VPTZ Nederland

VPTZ – van social mediastrategie naar social mediatraining leden

Klant: VPTZ Nederland

Behoefte: Vergroten bereik en impact van sociale media

Uitgevoerd: najaar 2022 tot en met eerste kwartaal 2023

VPTZ Nederland is een koepelorganisatie in de palliatieve en terminale zorg. Ze ondersteunt ruim 200 vrijwilligersorganisaties. Dat doet ze door hun belangen te behartigen en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te stimuleren. Op hun beurt ondersteunen die leden cliënten in de laatste fase van hun leven. Bijvoorbeeld om hun mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen. En ook om een luisterend oor te bieden voor mensen die het leven moeten loslaten.

Social mediastrategie

De marketing- en communicatiebudgetten in de zorg zijn bescheiden. Dat geldt ook voor VPTZ. Hoe kun je dan toch al je doelgroepen laten weten dat je bestaat en welke waarde je toevoegt in de laatste fase van iemands leven? Van potentiële vrijwilligers en cliënten tot en met verwijzers, donateurs en de (lokale) politiek. VPTZ Nederland vroeg ons hen te ondersteunen door het uitwerken van een social mediastrategie.

Opzet en uitwerking

In een aantal werksessies bekeken we de doelen van VPTZ Nederland. Ook hoe deze zich verhielden tot haar doelgroepen. Hoe kon VPTZ bijvoorbeeld door middel van social media het beste in de (informatie)behoeften van huisartsen, zorgpartners of potentiële vrijwilligers voorzien?

We vertaalden de communicatiestrategie en -doelen van VPTZ Nederland in twee heldere communicatielijnen voor social media. Eén voor de politiek, verwijzers en zorgpartners en één voor (potentiële) vrijwilligers en cliënten. Voor elk van die lijnen zijn scherpe doelen bepaald.

social mediastrategie

Ook schreef onze verhalenverteller Jaap van den Berg een ‘compelling story’. Hierin verwoordde hij de ziel van de organisatie. Dit verhaal vormt inmiddels de basis voor social media-uitingen.

Ambassadeursprogramma

VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 organisaties. Elk van die leden vertegenwoordigt op haar beurt weer een groot aantal vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. Van dat enorme potentieel maakt VPTZ nog nauwelijks gebruik op sociale media.

Daarom werkte VPTZ op ons advies samen met social mediapartner Apostle een ambassadeursprogramma uit. Op dit moment wordt dit samen met een aantal leden uitgebreid getest.

Resultaat – social media training leden

Om leden nog meer te betrekken bij de inzet van sociale media vroeg VPTZ Nederland ons twee online trainingen te ontwikkelen voor haar leden. Eén training voor organisaties die hun eerste stappen nog moeten zetten op Facebook, Instagram en LinkedIn en één voor organisaties die al wat verder zijn. We trainden inmiddels ruim 100 mensen.

Gezien het enorme enthousiasme van alle deelnemers gaan wij en VPTZ Nederland daar binnenkort zeker de resultaten van zien.

En jij?

Wil jouw organisatie ook stappen zetten op social media? Bijvoorbeeld door je organisatie beter zichtbaar te maken op LinkedIn. Of door medewerkers te werven via advertenties op Facebook. Laat het ons weten! Wij gaan graag met je aan tafel om te bekijken wat mogelijk is.

Wij kiezen voor een mensgerichte, realistische aanpak die aansluit bij jouw organisatie en budget. Zo spreken wij met onze campagnes en communicatie de juiste mensen op een effectieve manier aan. Bekijk ons volledige aanbod of neem direct contact met ons op.